ul. M. Skłodowskiej-Curie 9 , 62-400 Słupca

Prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym, a także dla uczniów szkoły podstawowej i starszych. 

Tworząc grupy bierzemy pod uwagę wiek, poziom językowy oraz cel nauki języka angielskiego. 

Celem Naszych kursów jest rozszerzenie wiedzy zdobytej w szkole publicznej oraz doskonalenie umiejętności komunikacyjnych.

Prowadzimy kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty oraz matury podstawowej i rozszerzonej.

Oferujemy również kursy korepetycyjne, których celem jest pomoc w opanowaniu bieżącego materiału szkolnego.